Nhất quyết lên Giêrusalem (27.9.2016 – Thứ ba Tuần 26 Thường niên)

Nhất quyết lên Giêrusalem (27.9.2016 – Thứ ba Tuần 26 Thường niên)

Lời Chúa: Lc 9, 51-56

51 Khi đã tới ngày Đức Giê-su được rước lên trời, Người nhất quyết đi lên Giê-ru...

Người nhỏ nhất (26.9.2016 – Thứ Hai Tuần 26 Thường niên)

Người nhỏ nhất (26.9.2016 – Thứ Hai Tuần 26 Thường niên)

Lời Chúa : Lc 9, 46-50

46 Một câu hỏi chợt đến với các ông: trong các ông, ai là người lớn nhất? 47 Đức G...

24 Tháng Chín: Hãy Có Ánh Sáng

24 Tháng Chín: Hãy Có Ánh Sáng

Năm 1963, trên màn ảnh truyền hình, dân chúng Hoa Kỳ đang hồi hộp theo dõi hai phi hành gia Armstron...

Không hiểu lời đó (24.9.2016 – Thứ bảy Tuần 25 Thường niên)

Không hiểu lời đó (24.9.2016 – Thứ bảy Tuần 25 Thường niên)

Lời Chúa : Lc 9, 43b-45

44 “Phần anh em, hãy lắng tai nghe cho kỹ những lời sau đây: Con Người sắp bị n...

Tin Mới Nhất

Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

Rao Hôn Phối

Rao Hôn Phối : 29/11/2015

(176) Tuần rao : 29/11/2015 + 06/12/2015 + 13/12/2015

Anh                : Martinô Vũ Tha...

Trang Chủ