Nhận xét thời đại này (21.10.2016 – Thứ sáu Tuần 29 Thường niên)

Nhận xét thời đại này (21.10.2016 – Thứ sáu Tuần 29 Thường niên)

Lời Chúa : Lc 12, 54-59

54 Đức Giê-su cũng nói với đám đông rằng: “Khi các người thấy mây kéo lên ở phí...

Trung tín, khôn ngoan (19.10.2016– Thứ tư Tuần 29 Thường niên)

Trung tín, khôn ngoan (19.10.2016– Thứ tư Tuần 29 Thường niên)

Lời Chúa : Lc 12, 39-48

39 Anh em hãy biết điều này: nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, hẳn ông đã k...

 18 tháng 10: Lòng Ðầy Miệng Mới Nói Ra

18 tháng 10: Lòng Ðầy Miệng Mới Nói Ra

Người ta thường bảo: "Lòng đầy miệng mới nói ra" hay "Văn tức là người". Hai câu nói này có thể áp d...

Tin Mới Nhất

Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

Rao Hôn Phối

Rao Hôn Phối : 29/11/2015

(176) Tuần rao : 29/11/2015 + 06/12/2015 + 13/12/2015

Anh                : Martinô Vũ Tha...

Trang Chủ