THỨ BẢY TUẦN 33 TN: Th. Xê-xi-li-a, trinh nữ, tử đạo

THỨ BẢY TUẦN 33 TN: Th. Xê-xi-li-a, trinh nữ, tử đạo

B ài đọc ( Kh 11, 4-12)

Có lời phán cùng tôi là Gioan ...

Vấn đề luân lý (4): Không muốn có con, hôn nhân có thành không?

Vấn đề luân lý (4): Không muốn có con, hôn nhân có thành không?

Câu hỏi: Cháu gái tôi chuẩn bị lập gia đình. Nó và ...

Quyền lực của Đồng Tiền

Quyền lực của Đồng Tiền

Có m t chú r tr ướ c khi t p s cho hôn l , đã bí m t...

Thường huấn Linh mục tháng 11 năm 2014

Thường huấn Linh mục tháng 11 năm 2014

Sáng ngày 18-11-2014, tại TGM Xuân Lộc đã diễn ra ...

Tin Mới Nhất

Sống Lời Chúa

Quyền lực của Đồng Tiền

Quyền lực của Đồng Tiền

Có m t chú r tr ướ c khi t p s cho hôn l , đã bí m t g p v m c s ư và đ ư a ra l i đ ngh .

- Tôi sẽ đổi 100 đô la lấy việc bỏ các từ ‘yêu thương, tôn trọng, ...

Nhân Bản

Người cha đưa cơm hộp

Người cha đưa cơm hộp

Người cha đưa cơm hộp

Đã một giờ chiều rồi mà cha vẫn chưa mang cơm hộp đến.Nó làm chủ quản ở một nhà máy, áp lực công việc rất lớn. Buổi trưa nhà máy ...

Trang Chủ