THỨ BẢY TUẦN 24 TN: Th. An-rê Kim, Phao-lô Chung và các bạn tử đạo

THỨ BẢY TUẦN 24 TN: Th. An-rê Kim, Phao-lô Chung và các bạn tử đạo

Bài đọc (1 Cr 15, 35-37. 42-49)

Anh em thân mến, có...

Mấy người phụ nữ cùng đi (19.9.2014 – Thứ Sáu Tuần 24 Thường niên)

Mấy người phụ nữ cùng đi (19.9.2014 – Thứ Sáu Tuần 24 Thường niên)

Lời Chúa : Lc 8, 1-3

1 Sau đó, Đức Giê-su rảo qua các...

Giới gia trưởng hạt Hố Nai thi Giáo Lý

Giới gia trưởng hạt Hố Nai thi Giáo Lý

Sáng Chúa Nhật 14.9.2014, cuộc thi Giáo lý giới Gi...

Chị hãy đi bình an (18.9.2014 – Thứ năm Tuần 24 Thường niên)

Chị hãy đi bình an (18.9.2014 – Thứ năm Tuần 24 Thường niên)

Lời Chúa : Lc 7, 36-50

36 Có người thuộc nhóm Pha-ri-...

Tin Mới Nhất

Sống Lời Chúa

Lời nguyện thứ tha

Lời nguyện thứ tha

Lạy Chúa Giêsu,

Hành vi tha thứ chưa bao giờ dễ dàng đối với con:

Khi bị tổn thương, con muốn phòng vệ phản kháng,

Khi phật lòng, con thấy bực dọc phân b...

Trang Chủ