Có được tôn kính ảnh tượng?

Có được tôn kính ảnh tượng?

Hỏi: Con thấy người Công Giáo rất quan tâm đến ảnh tượng. Họ tôn sùng chúng như Thiên Chúa vậy. Điều ...

Mắt họ liền mở ra (2.12.2016 – Thứ sáu Tuần 1 Mùa Vọng)

Mắt họ liền mở ra (2.12.2016 – Thứ sáu Tuần 1 Mùa Vọng)

Lời Chúa : Mt 9, 27-31

Ðang khi Ðức Giêsu ra khỏi nơi đó, thì có hai người mù đi theo kêu lên rằng: “L...

Một vài cách thức giúp Mùa Vọng có ý nghĩa hơn

Một vài cách thức giúp Mùa Vọng có ý nghĩa hơn

Mùa Vọng đến. Đó là khoảng thời gian đón chờ Chúa Giáng Sinh. Sau đây là một vài cách thức giúp mọi ...

Xây trên nền đá (1.12.2016 – Thứ năm Tuần 1 Mùa Vọng)

Xây trên nền đá (1.12.2016 – Thứ năm Tuần 1 Mùa Vọng)

Lời Chúa: Mt 7, 21. 24-27

21 “Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: “Lạy Chúa! lạy Chúa! ” là được vào N...

Tin Mới Nhất

Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

Rao Hôn Phối

Rao Hôn Phối : 29/11/2015

(176) Tuần rao : 29/11/2015 + 06/12/2015 + 13/12/2015

Anh                : Martinô Vũ Tha...

Trang Chủ