Đừng để đến ngày mai

Đừng để đến ngày mai

Con người ta thành bởi xác và hồn. Xác có ngày sin...

Mừng Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam - Bổn mạng Hạt Hố Nai

Mừng Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam - Bổn mạng Hạt Hố Nai

Thánh lễ bắt đầu bằng cuộc rước xương các Thánh Tử...

THỨ TƯ TUẦN 34 TN

THỨ TƯ TUẦN 34 TN

Bài đọc (Kh 15, 1-4)

Tôi là Gioan đã nhìn thấy điềm...

Không quá muộn để nên Thánh

Không quá muộn để nên Thánh

Người Nhựt Bản có kể một câu chuyện như sau: Zenka...

Tin Mới Nhất

Sống Lời Chúa

Câu chuyện cảnh giác

Câu chuyện cảnh giác

VRNs  (27.11.2014) – Đồng Nai – Cuộc sống hôm nay chỉ cần mất cảnh giác một chút là có thể thiệt thân. Bởi vì chúng ta phải đối mặt với nhiều ...

Nhân Bản

Đam mê và Dục vọng

Đam mê và Dục vọng

Đam mê liên quan dục vọng. Những người buông theo đam mê dục vọng là những người không biết Thiên Chúa (1 Tx 4:5). Thánh Phaolô đã xác định như vậy. Nếu t...

Tín Hữu Qua Đời

CÁO PHÓ Cụ MARIA HÀ THỊ NHUẦN

CÁO PHÓ Cụ MARIA HÀ THỊ NHUẦN

Trong niềm tin vào Chúa Ki-tô chịu chết và sống lại

Họ Mông Triệu & Gia đình

KÍNH BÁO

Cụ MARIA HÀ THỊ NHUẦN

Sinh năm : 1922

Tại : PHỤC LỄ – THÁI BÌNH

Ngụ...

Trang Chủ